Transport kolejowy

Przewóz drogą kolejową: szybszy niż przewóz drogą morską i tańszy niż lotniczy, jest cenną alternatywą dla tradycyjnych metod transportowych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Międzynarodowy przewóz koleją: zaleta wyboru naszych usług.

Stały wzrost popytu w sektorze transportowym stworzył nowe potrzeby w zakresie szybkości dostaw i odległości do pokonania. W związku z tym firma Avion rozszerzyła zakres działalności, wdrażając również usługi importu/eksportu drogą kolejową, aby połączyć ze sobą niektóre określone rynki przemysłowe.

W szczególności na trasie Europa – Chiny uważamy, że propozycja transportu kolejowego stanowi skuteczną odpowiedź na wzrost ruchu gospodarczego między tymi dwoma obszarami.

Decydując się na transport kolejowy, często klienci czerpią wymierne korzyści:

  • Skrócenie o połowę czasu transportu w porównaniu z drogą morską
  • Znaczącą redukcję kosztów w porównaniu z transportem lotniczym
  • Uproszczoną procedurę na przejściach granicznych
  • Transport intermodalny (integracja transportu kolejowego z transportem drogowym stosowana na pierwszej i ostatniej mili)

Wartość dodana przewozów towarowych koleją przekłada się również na ochronę środowiska, dzięki konsekwentnemu zmniejszeniu emisji CO2 w porównaniu z emisją powstałą podczas korzystania z przewoźników lotniczych i morskich.

Oferowane usługi

Nasi specjaliści w ramach usług transportu kolejowego organizują zróżnicowane wysyłki towarów:

  • FCL (FULL CONTAINER LOAD)
    Kontener w pełni załadowany
  • LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)
    Kontener częściowo załadowany

Spersonalizowane rozwiązania

Rozumiemy, że każda firma na inne potrzeby oraz wymagania, dlatego w tym celu stosujemy odpowiednio dopasowane rozwiązania przy wykorzystaniu transportu drogowego:

TRANSPORT INTERMODALNY

Odbieramy towar ciężarówkami bezpośrednio z terminali i dbamy o dostawę do miejsca przeznaczenia.
Wyjazdy kilka razy w tygodniu oraz gwarantowany odbiór towarów ze wszystkich głównych obszarów Chin do terminali intermodalnych.

 

USŁUGA DROBNICOWA

Realizujemy usługi kompletacji i konsolidacji towarów z różnych miejsc od różnych nadawców.

Zespół Avion zajmujący się transportami kolejowymi, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia proponuje najkorzystniejsze rozwiązania, biorąc pod uwagę potrzeby klienta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI