Certyfikaty
i Pozwolenia

Posiadanie statusu przedsiębiorcy upoważnionego (AEO) gwarantuje certyfikowaną jakość i niezawodność naszych usług międzynarodowych.

Certyfikat AEO zapewnia bezpieczeństwo i efektywną realizację przewozów międzynarodowych.

Na rynku usług transportu międzynarodowego istotne jest posiadanie certyfikatów, które gwarantują rzetelną i sprawną realizację usługi.

W 2010 roku firma Avion weszła w posiadanie certyfikatu Przedsiębiorcy Upoważnionego (Certyfikat AEO-F – Authorized Economic Operator), wydanego przez Agencję Celną.

Jest to certyfikat o znaczeniu międzynarodowym, który poświadcza wykonywanie naszych usług zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie AEO-S (Security) i przepisami celnymi AEO-C (Compliance).

Gwarantujemy rzetelność oraz przejrzystość pod względem prawnym, finansowym i celnym dzięki certyfikatowi AEO-F. Długofalowa i owocna współpraca z organami celnymi pozwala nam być konkurencyjnym w kluczowym elemencie każdego transportu międzynarodowego, czyli czasie przewozu.

Dzięki certyfikatowi AEO-F wiele procedur w zakresie bezpieczeństwa i odprawy celnej towarów jest uproszczonych, co z kolei skutkuje oszczędnością czasu przy kontrolach granicznych, z korzyścią dla szybszego transportu ładunków międzynarodowych.

Nieustannie pracujemy nad zaufaniem, jakim od dawna darzą nas nasi partnerzy i klienci na całym świecie.

Certyfikaty Enac
Certyfikaty AEO
Certyfikaty IATA
Certyfikaty FIATA
Certyfikaty AMS/AAMS
Association WCAworld Gold Medallion Financial Protection Program

Zespół Avion pozostaje do dyspozycji w kwestii międzynarodowego przewozu towarów lub działań doradczych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI